Ako financovať výstavbu?

Financovať výstavbu rodinného domu nemusí byť pre každého jednoduché. Peniaze potrebujete na kúpu pozemku, na výstavbu, na zariadenie, plot a okolie. K dispozícií sú však rôzne formy financovania.

Ktoré z nich sú najlepšie?

Stavebné sporenie
Ponúka reálnu šancu dlhodobo si pripravovať prostriedky na financovanie bývania. Je založené na myšlienke, že časť prostriedkov, ktoré potrebujete na zabezpečenie nového alebo zlepšenie existujúceho bývania, získate vlastnými vkladmi. K nim sa každoročne pripisuje štátna prémia a úroky z vkladov a štátnej prémie. Druhú časť môžete získať zo stavebnej sporiteľne ako stavebný úver. Na to, aby ste ho mohli čerpať musíte nasporiť príslušnú časť cieľovej sumy a sporiť určitý čas.

Ak však peniaze potrebujete skôr, ako vám vznikol nárok na stavebný úver, môžete využiť takzvaný medziúver. Má svoje špecifické parametre, pričom stavebné sporiteľne ponúkajú niekoľko druhov medziúverov – medziúvery aj bez predchádzajúceho sporenia alebo medziúvery s počiatočným vkladom či nasporenou sumou vo výške od 10 do 50 % cieľovej sumy. Po splnení dohodnutých podmienok sa váš medziúver zmení na stavebný úver.

Hypotekárny úver
Hypotekárny úver patrí zrejme k najrozšírenejším spôsobom, ako získať financie na stavbu domu či kúpu pozemku v potrebnej výške. Hypotéka je zabezpečená záložným právom, pričom založená nehnuteľnosť môže byť vo vlastníctve osoby, ktorej sa úver poskytuje, alebo vo vlastníctve inej osoby.

Aj keď ste dlhoročným klientom svojej banky a máte s ňou dobré skúsenosti, odporúčame vám obrátiť sa aj na iné banky. Budete mať väčší prehľad v poskytovaných podmienkach a väčšiu istotu pri rokovaní. Môže sa stať, že práve iná banka vám poskytne omnoho výhodnejšie úverové podmienky. Využiť pritom môžete aj služby finančného poradcu alebo hypotekárneho makléra, dajte si však pozor na takých, ktorí zastupujú len jednu banku a ich znalosť hypotekárneho trhu nie je komplexná. Za služby takéhoto poradcu neplatíte, pretože ich prácu platí banka formou provízie.

Každý rok však v oblasti hypoték nastáva niekoľko zmien. Ak preto plánujete financovať vaše bývanie prostredníctvom hypotéky, odporúčame Vám urobiť tak čo najskôr.

Čoho sa zmeny môžu týkať?

1) Menej hypoték s vyšším LTV
Stále viac bude platiť, že bude ťažšie získať financovanie od 90% do 100% hodnoty nehnuteľnosti.
Za nových podmienok získa financovanie od 90% do 100% iba 1 z 10 klientov, 100% možno ani jeden.
Hypoték vo výške 80% až 100% bude môcť byť po novom maximálne 40%.
Viac ako 80%-né financovanie teda získajú len 4 klienti z 10 (vrátane toho jedného, ktorý bude mať financovanie od 90% do 100%).

2) Dokladovanie príjmu
V súčasnej dobe prebieha diskusia NBS a Bankovej asociácie o spôsobe dokladovania príjmu. Pri zamestnancoch sa v zásade nič nemení, ja však možné, že sa obdobie posudzovania príjmu predĺži na 6 mesiacov. Závisí to aj od konkrétnej banky.

Otázne je skôr, ako to dopadne pri podnikateľoch, živnostníkoch, tzv. komorových klientoch a vybraných sprostredkovateľoch. Je možné, že sa bude vždy striktne vychádzať iba z daňového priznania a naviac bude musieť podnikateľ dokladovať aktuálny príjem. V praxi to znamená nárast byrokracie. Keby ste napríklad žiadali o hypotéku v júni, okrem daňového priznania za predchádzajúci rok by ste museli banke predložiť aj aktuálne účtovné výkazy, ktoré by mali potvrdiť, či máte stále rovnaké, alebo podobné príjmy ako v minulom roku.

Pokiaľ patríte do tejto diskutovanej kategórie a plánujete hypotéku, určite by ste nemali čakať s vybavením hypotéky veľmi dlho.

3) Finančný vankúš
Pri posudzovaní bonity klienta (schopnosť splácať) bude banka musieť postupne zarátať rezervu vo výške až 20% zo súčasného disponibilného zostatku.

Príklad:
Máte čistý príjem 1.000 €
Životné náklady na osobu 200 €
V súčasnosti vám ostáva na splátku hypotéky 800 € v prípade, že žiadate o hypotéku sám a nemáte iné záväzky.
Po novom vám banka ešte odráta od sumy 800 € finančný vankúš, teda akúsi rezervu vo výške 20%, čo je 160 €.
Disponibilný zostatok sa teda o túto sumu zníži a z pohľadu banky vám bude ostávať na splátku hypotéky 640 €.

4) Stres test + 2%
V dnešnej dobe je bežné, že máme na svojich účtoch povolené prečerpanie, tzv. debet a tiež sú v móde kreditné karty. Pokiaľ takéto produkty používate, práve tie vám môžu urobiť škrt cez rozpočet. Banka bude pri posudzovaní schopnosti splácať hypotéku predpokladať, že 3% z úverového rámca je váš mesačný záväzok.
Pri úverovom rámci kreditky 1.000 € sú 3% 30 € a pri povolenom prečerpaní s limitom 3.000 € je 3% 90 €, čo by sa vo vašich výdavkoch prejavilo spolu ako záväzok 30 € + 90 € = 120 € a to bez ohľadu na to, či tieto produkty využívate.

Ak náhodou máte už teraz nejakú existujúcu hypotéku, alebo spotrebný úver, potrebujete si uvedomiť, že Stres test + 2% sa bude pri posudzovaní schopnosti splácať novú hypotéku vzťahovať aj na tieto úverové produkty.

Ako financovať výstavbu bez úspor?
Postaviť dom klientovi, ktorý má dostatok finančných prostriedkov alebo vlastní nehnuteľnosť, či pozemok je dobrá služba, ale postaviť rodinný dom klientom bez úspor je niečo oveľa viac. Je to mimoriadna pomoc pre lepšie bývanie.

Vysoké nájmy na Slovensku dusia väčšinu mladých rodín. Poznáte to aj Vy? Ak mladí ľudia platia vysoký nájom, je takmer nemožné našetriť si na vlastné bývanie. Kto nemá možnosť vlastného bývania, platí celý život nájom, tým však nevytvárame žiadny majetok, ktorý by nám bol v poslednej tretine života oporou a rezervou.

Veľa ľudí sa bojí dlhodobého záväzku splácania hypotéky. Je však veľmi nešťastné a vysoko neúčinné platiť každý mesiac nájom. Momentálne dostanete hypotéku s veľmi výhodným úrokom a navyše náklady na prevádzku nízkoenergetického domu vychádzajú mesačne iba do sto eur. Ak si to všetko spočítate, je možné, že vaše mesačné náklady sa veľmi nezmenia oproti tomu, keď ste platili drahý nájom, ale už si splácate vlastný majetok na vlastnom pozemku.

Ak vo Vašom živote dôjde k nejakej veľkej zmene, dom financovaný bankou môžete kedykoľvek predať. Splátky, ktoré ste tak doteraz zaplatili, sa Vám vo veľkej miere vrátia späť. Zaplatené nájmy Vám v prípade problémov už nevráti nikto.

V RAJ BÝVANIA vám s výstavbou rodinného domu, bez nasporených finančných prostriedkov radi pomôžeme. Ponúkame totiž niekoľko druhov splátkových kalendárov, aby si klient mohol sám zvoliť, ako mu vyhovuje výstavbu financovať.