*** Klub Raj Bývania ***

Členom klubu RAJ BÝVANIA sa môže stať ktokoľvek, kto vyplní prihlášku nižšie a odošle nám ju.

Pre koho je klub?

Členstvo v klube je určené pre ľudí, ktorí chcú buď v krátkej dobe alebo raz vo svojom živote bývať v rodinnom dome. Tiež je určené pre ľudí, ktorí chcú s nami spolupracovať.

Informácie iba pre členov klubu

Členstvo je bezplatné a môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Prihláška do klubu RAJ BÝVANIA

Vyplnením prihlášky nižšie a udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely budeme môcť s vami komunikovať. Bez tohto vášho súhlasu od roku 2018 podľa zákona o ochrane osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať.

Ďakujeme za dôveru.

Vaše údaje


Kde v súčasnosti bývate?
Ako ste sa o nás dozvedeli? Prečo sa prihlasujem do Klubu RAJ BÝVANIA?